Интерна Акта и Правилници Завода:

 • Статут Завода за смештај одраслих лица Мале Пчелице Крагујевац (преузмите PDF)
 • Општи акти о унутрашњој организацији (преузмите PDF)
 • Пословник о раду Надзорног одбора (преузмите PDF)
 • Пословни кодекс Завода за смештај одраслих лица Мале Пчелице Крагујевац (преузмите PDF)
 • Пословник о раду Управног одбора Завода Мале Пчелице Крагујевац (преузмите PDF)
 • Правилник о коришћењу мрежних мобилних телефона (преузмите PDF)
 • Правилник о условима и начину коришћења путничких аутомобила и других возила (преузмите PDF)
 • Правилник о намени, начину коришћења средстава за репрезентацију у Заводу Мале Пчелице Крагујевац (преузмите PDF)
 • Правилник о организацији рада са корисницима (преузмите PDF)
 • Правилник о попису имовине (преузмите PDF)
 • Правилник о утврђивању повреде радне обавезе и непоштовању радне дисциплине запослених (преузмите PDF)
 • Правилник о унутрашњем узбуњивању (преузмите PDF)
 • Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за смештам одраслих лица Мале Пчелице Крагујевац (преузмите PDF)