Конкурсна документација 2019

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ВЕШЕРАЈУ 

НАБАВКА СТОКЕ

ДУШЕЦИ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

УСЛУГЕ КЛАЊА СТОКЕ И ЖИВИНЕ

МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ПРАВНО ЗСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ГОРИВО

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА