Конкурсна документација 2020

Конкурсна документација 2020

СЕМЕНСКА РОБА

УСЛУГЕ КЛАЊА СТОКЕ И ЖИВИНЕ

СТОЧНИ ФОНД

ГОРИВО

ДУШЕЦИ

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

ГОРИВО , ГУМЕ И АКУМУЛАТОРИ

МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ПЕСТИЦИДИ И ЂУБРИВА, СЕМЕ

ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС – ПРОПАН

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА