Конкурсна документација за набавку јавних добара

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2018 

 

 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

 

 

ХТЗ ОПРЕМА

 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА

 

 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

 

 

 

НАБАВКА ДОБРА – ЛЕКОВИ

 

 

УГАЉ

 

УСЛУГА ШТАМПАЊА ЧАСОПИСА „НАШЕ ПРАВО ЛИЦЕ“

 

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

 

 

НАБАВКА ДОБАРА – ХРАНА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА КРОЈАЧКУ РАДИОНИЦУ

 

 

ШТАМПАЊЕ ЧАСОПИСА „НАШЕ ПРАВО ЛИЦЕ“

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

ОГРАДА ОД ИНОКСА

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

 

ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ -РАДОВИ

 

ЈАСТУЦИ И ПОКРИВАЧИ

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ОДЕЋА,ОБУЋА,ЧАРАПЕ

 

 

ОДРЖАВАЊЕ ИМПЛЕМЕНТИРАНИХ СОФТВЕРА

 

 

НАБАВКА СТОКЕ

 

ПВЦ СТОЛАРИЈА

 

НАБАВКА ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВЕРДУ

 

ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА

 

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

 

УСЛУГЕ КЛАЊА СТОКЕ И ЖИВИНЕ

 

ЛЕТОВАЊЕ

 

ГОРИВО

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2017

 

ОСИГУРАЊЕ

 

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА, ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – ХЛЕБ И БРАШНО

 

ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

 

УГАЉ

 

ХРАНА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 

НЕПРОМОЧИВИ МЕДИЦИНСКИ ДУШЕЦИ

 

ЛЕКОВИ

 

ХРАНА ЗА СТОКУ

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА И ПРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА

 

КАФА, ШЕЋЕР

 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

 

ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

КД ЈНМВ 14 – 2017

 

МЕДИЦИНСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

 

СТОЛАРИЈА

 

КД МАТЕРИЈАЛ ЗА КРОЈАЧКУ РАДИОНИЦУ

 

КД ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

КД НАБАВКА ОДЕЋА,ОБУЋА,ЧАРАПЕ

 

КД НАБАВКА УСЛУГЕ КЛАЊА СТОКЕ И ЖИВИНЕ

 

КД РАДОВИ

 

КД МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

 

 КД ЛЕТОВАЊЕ

 

НАБАВКА ЂУБРИВА И ПЕСТИЦИДА

 

РАДОВИ

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОДРЖАВАЊЕ

 

НАБАВКА СТОКЕ

 

ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА И УГРАДЊА ЛИМАРСКИХ ПРОИЗВОДА – ОЛУКА

 

ОГРАДА ОД ИНОKСА – ГЕЛЕНДЕРИ

 

ГРАНИТНЕ ПЛОЧИЦЕ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]