Конкурсна документација за набавку јавних добара

ОСИГУРАЊЕ

 

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА, ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – ХЛЕБ И БРАШНО

 

ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

 

УГАЉ

 

ХРАНА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 

НЕПРОМОЧИВИ МЕДИЦИНСКИ ДУШЕЦИ

 

ЛЕКОВИ

 

ХРАНА ЗА СТОКУ

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА И ПРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА

 

КАФА, ШЕЋЕР

 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

 

ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

КД ЈНМВ 14 – 2017

 

МЕДИЦИНСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

 

СТОЛАРИЈА

 

КД МАТЕРИЈАЛ ЗА КРОЈАЧКУ РАДИОНИЦУ

 

КД ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

КД НАБАВКА ОДЕЋА,ОБУЋА,ЧАРАПЕ

 

КД НАБАВКА УСЛУГЕ КЛАЊА СТОКЕ И ЖИВИНЕ

 

КД РАДОВИ

 

КД МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

 

 КД ЛЕТОВАЊЕ

 

НАБАВКА ЂУБРИВА И ПЕСТИЦИДА

 

РАДОВИ

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОДРЖАВАЊЕ

 

НАБАВКА СТОКЕ

 

ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА И УГРАДЊА ЛИМАРСКИХ ПРОИЗВОДА – ОЛУКА

 

ОГРАДА ОД ИНОKСА – ГЕЛЕНДЕРИ

 

ГРАНИТНЕ ПЛОЧИЦЕ