О нама

Поред Домова за смештај деце и омладине ометене у развоју и Домова за стара лица, шездесетих година прошлог века јавила се потреба за стварањем нових облика социјалне заштите у Србији. Постао је евидентан проблем лица која су својим узрастом прерасла домове за децу ометену у психичком развоју, као и душевних болесника који су лечени у психијатријским установама, а који, по завршеном лечењу, још нису били спремни за живот у породици или породицу нису имали.
На основу званичних података из 1968. године утврђено је да је у Србији било преко 6.000 одраслих лица са разним психичким оштећењима, која се налазе у стању социјалне потребе, а од којих је за преко 500 био потребан хитан домски смештај. Поред тога у Психијатријским болницама у истој години евидентирано је преко 300 лица којима је потребан домски, а не болнички смештај. То су, у ствари, била лица којима није потребан медицински третман, али која немају услова за живот у сопственој породици.

Из напред наведених разлога било је неопходно формирати једну Установу, какве до тада у Србији није било, са задатком да прима на збрињавање лакше хронично душевно оболела лица и олигофрена одрасла лица старија од 18 година. Изградњом специјализоване Установе требало је ослободити капацитете Домова за старе и пензионере и Психијатријске болнице од смештаја лица којима није потребно болничко лечење, али којима је била потребна друштвена брига.

Zavod u pocetku izgradnje
Zavod u pocetku izgradnje

Овај проблем држава је почела да решава на тај начин што је планирано да се оснује и изгради Установа за збрињавање одраслих лица, јединствена овог типа у Србији, капацитета који би збринуо и решио овај акутни проблем.

Основни и пресудни разлог због чега је од- лучено да се Установа за збрињавање одраслих оснује и изгради у Крагујевцу је тај што је Крагујевац већ имао развијен систем здравствене заштите (болницу, специјализоване клинике, домове здравља и квалификован кадар, јер су тих година лекари специјалисти по-
чели да завршавају магистарске и докторске студије и стицали висока звања), на завидном нивоу развијености је била и социјална заштита, један од највећих и најмодернијих геронтолошких центара, град је био у привредној и економској експанзији, урбанистички и демографски се ширио, а већ су се назирале основе будућег универзитетског центра. Географски положај града, развијена путна мрежа,комунална инфраструктура, снабдевеност града и сви пратећи елементи на директан или индиректан начин су утицали да избор падне на наш град.

zavod_pcelice_sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *