План Набавке

2020 ГОДИНА

Прва измена финансијског плана и плана набавке за 2020. годину

План набавке за 2020 годину: план нававке 2020

Усвојен план набавки за 2020 годину

Усвојен финансијски план  за 2020 годину

2019 ГОДИНА

Изена плана набавке – трећи ребаланс финансијског плана2019

Измена плана набавке усвојена 25.04.2019

План набавке за 2019 годину: план набавке 2019

2018 ГОДИНА

Усвојен  план набавки за 2018

Усвојен финасијски план за 2018

Први ребаланс финансијског плана и измена плана набавке за 2018 годину: иземена плана набавке 2018

План набавке за 2018 годину: план набавке 2018

         2017 ГОДИНА

План набавке за 2017 годину: план_набавке_2017

План набавке за 2017 годину – други ребаланс: други_ребаланс_2017