План Набавке

2019 ГОДИНА

Изена плана набавке – трећи ребаланс финансијског плана2019

Измена плана набавке усвојена 25.04.2019

План набавке за 2019 годину: план набавке 2019

2018 ГОДИНА

Први ребаланс финансијског плана и измена плана набавке за 2018 годину: иземена плана набавке 2018

План набавке за 2018 годину: план набавке 2018

         2017 ГОДИНА

План набавке за 2017 годину: план_набавке_2017

План набавке за 2017 годину – други ребаланс: други_ребаланс_2017