Акти

Овде можете скинути правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.

правилник о јавним набавкама
Правилник о јавним набавкама

 

Овде можете скинути Финансијски план за 2017

УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН ЗA 2017

Овде можете скинути извештај о извршењу буџета за 2016

ГФИ 2016

 

Процедура о начинима обезбеђивања права корисника у складу са потребама,односно карактеристикама  корисничке групе

Процедура поступања по притужбама корисника

Процедура поступања у случају инцидентних ситуација

Процедура вредновања наградног џепарца корисника 

Кућни ред на павиљонима

Предлог правилника о коришћењу мрежних мобилних телофона

Правилник о коришћењу службених аутомобила

Пословни-етички кодекс

Правилник о узбуњивању

Правилник о намени

Пословник о раду Управног одбора

Правилник о изменама систематизације

Акт о унутрашњој организацији

Правилник о организацији рада и раду са корисницима

Правила понашања запослених 

Статут

Систематизациja

Пословник о раду надзорног одбора