Конкурсна документација 2019

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019

ИНТЕРНЕТ И КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА

ОПРЕМА

ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС – ПРОПАН

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА

ОСИГУРАЊЕ

СОФТВЕР

ХРАНА

ОГРАДА ОД ИНОКСА

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

ХРАНА

УГАЉ

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

ЛЕКОВИ

ГУМЕ И АКУМУЛАТОРИ

УСЛУГЕ ЛЕТОВАЊА КОРИСНИКА

ОДРЖАВАЊЕ ИМПЛЕМЕНТИРАНИХ СОФТВЕРА

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

МАТЕРИЈАЛ ЗА КРОЈАЧКУ РАДИОНИЦУ

НАБАВКА ДОБАРА – OДЕЋА, ОБУЋА, ЧАРАПЕ

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ВЕШЕРАЈУ 

НАБАВКА СТОКЕ

ДУШЕЦИ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

УСЛУГЕ КЛАЊА СТОКЕ И ЖИВИНЕ

МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ПРАВНО ЗСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ГОРИВО

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА