Конкурсна документација 2020

Конкурсна документација 2020

ПОКРИВАЧИ / ЈОРГАНИ ШТЕПАНИ И ЈАСТУЦИ

СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ

ЛЕКОВИ

МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША И СУШЕЊЕ ВЕША

ОДЕЋА, ОБУЋА, ЧАРАПЕ

ХТЗ ОПРЕМА

СУПРАСНЕ НАЗИМИЦЕ

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

МАТЕРИЈАЛ ЗА КРОЈАЧКУ РАДИОНИЦУ

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

УГАЉ

ХРАНА

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

СЕМЕНСКА РОБА

ОДРЖАВАЊЕ ИМПЛЕМЕНТИРАНИХ СОФТВЕРА

СЕМЕНСКА РОБА

УСЛУГЕ КЛАЊА СТОКЕ И ЖИВИНЕ

СТОЧНИ ФОНД

ГОРИВО

ДУШЕЦИ

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

ГОРИВО , ГУМЕ И АКУМУЛАТОРИ

МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ПЕСТИЦИДИ И ЂУБРИВА, СЕМЕ

ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС – ПРОПАН

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА