Конкурсна документација за набавку јавних добара

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019

ДУШЕЦИ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

УСЛУГА КЛАЊА СТОКЕ И ЖИВИНЕ

МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ГОРИВО

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2018 

ИНТЕРНЕТ И КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА

ПРИПРЕМА И ШТАМПАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ХТЗ ОПРЕМА

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

НАБАВКА ДОБРА – ЛЕКОВИ

УГАЉ

УСЛУГА ШТАМПАЊА ЧАСОПИСА “НАШЕ ПРАВО ЛИЦЕ”

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

НАБАВКА ДОБАРА – ХРАНА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

МАТЕРИЈАЛ ЗА КРОЈАЧКУ РАДИОНИЦУ

ШТАМПАЊЕ ЧАСОПИСА “НАШЕ ПРАВО ЛИЦЕ”

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОГРАДА ОД ИНОКСА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ -РАДОВИ

ЈАСТУЦИ И ПОКРИВАЧИ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ОДЕЋА,ОБУЋА,ЧАРАПЕ

ОДРЖАВАЊЕ ИМПЛЕМЕНТИРАНИХ СОФТВЕРА

НАБАВКА СТОКЕ

ПВЦ СТОЛАРИЈА

НАБАВКА ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВЕРДУ

ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

УСЛУГЕ КЛАЊА СТОКЕ И ЖИВИНЕ

ЛЕТОВАЊЕ

ГОРИВО

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2017

ОСИГУРАЊЕ

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА, ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – ХЛЕБ И БРАШНО

ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

УГАЉ

ХРАНА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

НЕПРОМОЧИВИ МЕДИЦИНСКИ ДУШЕЦИ

ЛЕКОВИ

ХРАНА ЗА СТОКУ

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА И ПРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА

КАФА, ШЕЋЕР

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

КД ЈНМВ 14 – 2017

МЕДИЦИНСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

СТОЛАРИЈА

КД МАТЕРИЈАЛ ЗА КРОЈАЧКУ РАДИОНИЦУ

КД ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КД НАБАВКА ОДЕЋА,ОБУЋА,ЧАРАПЕ

КД НАБАВКА УСЛУГЕ КЛАЊА СТОКЕ И ЖИВИНЕ

КД РАДОВИ

КД МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

 КД ЛЕТОВАЊЕ

НАБАВКА ЂУБРИВА И ПЕСТИЦИДА

РАДОВИ

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОДРЖАВАЊЕ

НАБАВКА СТОКЕ

ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА И УГРАДЊА ЛИМАРСКИХ ПРОИЗВОДА – ОЛУКА

ОГРАДА ОД ИНОKСА – ГЕЛЕНДЕРИ

ГРАНИТНЕ ПЛОЧИЦЕ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]